Czasopisma i redaktorzy

„Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne” zapraszają
do uczestnictwa w dialogu międzypokoleniowym i interdyscyplinarnym, na spotkania ze znanymi przedstawicielami najnowszej literatury oraz wybitnymi naukowcami, do odkrycia nieznanych talentów, ciekawych tekstów, nowych nazwisk. „Tekstualia” (http://www.tekstualia.pl/) to ogólnopolski kwartalnik literacko-naukowy o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 roku. Łączą zagadnienia związane z literaturą, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi; popularyzują wybitne dzieła literatury, promują twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim, jak i prezentują wyniki badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy. W 2009 roku periodyk został dołączony do listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”), którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz m.in. w Słowenii i Austrii). Wydawcą kwartalnika jest Dom Kultury „Śródmieście” w Warszawie (ul. Smolna 9). Redaktor naczelną jest dr Żaneta Nalewajk.

Reżyserka Natalia Fijewska-Zdanowska zinterpretuje w Teatrze Czasopism numer 2 (25) 2011 „Tekstualiów” opowiadający o współczesnej poezji metafizycznej. Autorzy podjęli w nim próbę odpowiedzi na pytania: jaką rolę w tekstach poetów tworzących w pierwszej dekadzie XXI wieku odgrywa refleksja metafizyczna, jakie znaczenie dla tej twórczości mają takie kategorie jak transcendencja, czas i szeroko pojęte sacrum oraz jak są one rozumiane. Autorzy zastanawiają się, czy prawdziwe jest stwierdzenie, zgodnie z którym poezja ostatnich lat w przeważającej większości z powodzeniem obywa się bez metafizyki, kierując się w stronę codzienności, intymności, opisów doświadczeń egzystencjalnych, eksperymentów lingwistycznych lub krytyki współczesnego społeczeństwa i ideologicznego zaangażowania. Problem wydaje się istotny, ponieważ sacrum (opisywane, eksponowane, ukrywane, sugerowane, parodiowane i wyszydzane) towarzyszyło polskiej literaturze od samych jej początków. Stąd pytanie: w jaki sposób najnowsza poezja odnosi się do tej tradycji (kontynuuje ją lub odcina się od niej)? Autorzy numeru koncentrują się nie tylko na wciąż żywym nurcie poezji religijnej, lecz także, a może przede wszystkim, na twórczości, której nie kojarzy się zazwyczaj z kategorią metafizyki. Zastanawiają się, w jakich formach przejawia się sacrum w poezji najnowszej oraz co wspomniane formy mówią czytelnikom o kierunkach przemian duchowości i obyczajowości współczesnej.

________________________________________________________________________

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” – interdyscyplinarny kwartalnik służący promocji tzw. młodych talentów, założony w 2000 roku przez Stanisława Gromadzkiego; pierwszy numer ukazał się w roku 2002. Dotychczas wyszło 29 numerów tematycznych, w tym kilka poświęconych wybitnym postaciom tzw. warszawskiej szkoły historii idei. Na jego łamach publikowane są wartościowe prace z pogranicza filozofii i literatury. Pismo afiliowane jest na dwóch uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na UW posiada dwie „wewnętrzne” afiliacje: przy Instytucie Filozofii oraz Wydziale Polonistyki. Znajduje się na listach czasopism ERIH (European Reference Index for the Humanities) oraz liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym pisma jest Stanisław Gromadzki, zastępcami redaktora naczelnego są: Krzysztof Łapiński (IF UW), Marcin Miłkowski (IFiS PAN) oraz Robert Papieski; sekretarz redakcji: Monika Murawska (ASP w Warszawie). http://www.pfl.uw.edu.pl/.

Reżyser Reda Paweł Haddad zaprezentuje numer 2-3 (31) 2011 „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” (redaktor prowadzący numeru: dr Marcin Miłkowski), który dotyczy filozofii biologii. Biologia jest nauką wyjątkową nie tylko jako jedna z nauk szczegółowych. Jest szczególna dlatego, że mówi o tym, jak człowiek łączy się z przyrodą. Pytanie o to, jak może dojść do integracji świata człowieka ze światem przyrody, przewija się właściwie we wszystkich tekstach zamieszczonych w numerze. Daleko tu wszakże do zgodnego chóru. Gdyby jednak postarać się wychwycić głosy najczęściej się powtarzające – głosy, które nie negują potrzeby integracji – to wyłowić by się dało ideę „integracji pionowej”: apel o utrzymanie zgodności między teoriami wyższego i niższego poziomu. W rezultacie biologia dostarcza materiału do refleksji nad istotą nauki, jej niejednorodnością, a jednocześnie wzajemnym związkiem wielu nauk; pokazuje, jak prowadzi się badania nad miejscem człowieka w przyrodzie – a zarazem jest jedną z nauk, które, lekceważone przez wielbicieli ścisłości fundamentalnych teorii fizycznych, mówią o świecie obiektów „średniej wielkości”: większych od kwarków, atomów i cząsteczek, a mniejszych od planet i galaktyk. A to jest właśnie świat, który ukształtował nas ewolucyjnie i którego zrozumienie jest nam potrzebne nie tylko w celach czysto teoretycznych.

________________________________________________________________________

„FA-art” – kwartalnik literacki wydawany od 1988 r. na Śląsku. Oprócz papierowej wersji czasopisma istnieje także serwis internetowy publikujący felietony i komentarze do bieżących wydarzeń literackich. „FA-art” prezentuje prozę, poezję, szkice literaturoznawcze i krytykę literacką, która jest znakiem rozpoznawczym czasopisma, a także liczne przekłady. Na jego łamach publikują autorzy średniego i młodszego pokolenia. Redakcję „FA-artu” tworzą Konrad C. Kęder – redaktor naczelny, Krzysztof Uniłowski i Robert Ostaszewski. http://www.fa-art.pl/

Bibliokaust – metafora spopularyzowana przez wenezuelskiego autora, Fernando Báeza, zwracającego uwagę na quasi-rytualny aspekt niszczenia zbiorów książek, od czasów najdawniejszych po wypadki związane z okupacją Iraku. Zaplanowane i żywiołowe akcje niszczenia książek wiążą się z postrzeganiem tych ostatnich jako symboli kultury, społeczeństwa albo państwa, które w zamierzeniu niszczących powinny przepaść.
Niszcząc książki w sensie materialnym, niszczący mimowolnie składają hołd samej idei książki, widząc w niej nośnik tożsamości i samowiedzy. Kłopot w tym, że współcześnie właśnie ta idea wydaje się problematyczna, co może skutkować nie tyle niemożliwością, co nieistotnością „bibliokaustów”. Zdegradowana książka w coraz mniejszym stopniu jest postrzegana w perspektywie symbolicznej – nawołując do sięgania po nią, zapewniając o jej wartości, w gruncie rzeczy przyznajemy, że jej ranga w kulturze współczesnej znacznie się zmniejszyła.
Proces utraty przez książkę dominującego miejsca w systemie kultury odbywa się więc nie w apokaliptycznych ogniach, lecz przez zepchnięcie jej do rzędu zawadzających staroci czy zgoła cywilizacyjnych odpadków. Książek jest za dużo, korzystanie z nich jest kłopotliwe, nieergonomiczne. Kłócą się one również z naszą ekologiczną wrażliwością. Czy znaczy to, że książki (i dotychczasowy moduł literatury) stoją na przegranej pozycji w rywalizacji z nowymi mediami? Wokół tego właśnie pytania krążą zgromadzone tu teksty – co zaś najciekawsze, ich autorzy nie są przekonani o tym, że sprawa już się rozstrzygnęła i książka okazała się anachroniczna…

BIBLIOCAUST?
(dział tematyczny kwartalnika „FA-art” 2011/1-2)

1. Marta Baron: Literatura łatwopalna
2. Ryszard Knapek: Targi książki (o życie)
3. Piotr Bogalecki: O hipertekstologii
4. Olga Filipowska: Czas przeszły dokonany
5. Krzysztof Hoffmann: Problemy i dylematy młodej krytyki literackiej

________________________________________________________________________

„LiteRacje” to kwartalnik naukowo-literacki wydawany przez Stowarzyszenie LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego we współpracy z Instytutem Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo poświęcone jest antropologii kulturowej, myśli filozoficznej, wiedzy o literaturze, filmie i sztuce; otwarte na dyskursy różnych dziedzin humanistyki. Na łamach „LiteRacji” ukazują się teksty literackie oraz autorskie projekty artystyczne. Specjalnością są numery monograficzne, dotyczące istotnych zjawisk kulturowych, społecznych i filozoficznych. Redakcja wierzy, że eksperyment i odwaga badawcza mogą iść w parze z rzetelnością naukową i dociekliwością poznawczą, zaś jej ambicją jest stworzenie miejsca dla młodych badaczy i twórców, a także dla tych humanistów, którzy nie odnajdują się w ramach struktur zbudowanych przez obecne już na rynku tytuły. Redaktor naczelną pisma jest dr Iwona E. Rusek. http://literacje.pl/.

W ręce Igora Gorzkowskiego przekazaliśmy dwa numery „LiteRacji”:

  • Numer 001 (20) 2011, Wokół „Dziadów” Adama Mickiewicza. Redaktorzy prowadzący: Michał Kuziak, Iwona E. Rusek. Literatura na swoich łamach od zawsze mierzyła się z fenomenem życia. Jego tajemnic dotyka tekst Mickiewicza. Sprawa tego, kim się jest i jak się jest, nigdy nie traci na swej aktualności; to pytanie, które jak kamyk w bucie uwiera i nie daje spokoju. Szukanie na nie odpowiedzi może nabrać egzystencjalnego wymiaru. Bycie „pełnym człowiekiem” to wyzwanie pod każdym względem. Mickiewiczowski Gustaw-Konrad staje przed nim w każdej części Dziadów. Podobnych kwestii dotyczą prezentowane w numerze teksty (m.in. M. Rudaś-Grodzkiej, J. Ławskiego, K. Rutkowskiego, M. Kuziaka).
  • Numer 002 (21) 2011, Dzieje grzechu. Redaktorzy prowadzący numer: Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek. Wydany w tym roku drugi numer kwartalnika Dzieje grzechu, dowiódł, iż pojmowana przez wielu do tej pory za ramotkę powieść Żeromskiego może nabrać nie tylko blasku, lecz i seksownych rumieńców. Nagle okazało się, że tak zwana klasyka jest ekscytująca i wielowymiarowa w swej wymowie, czego doskonałym dowodem są prezentowane w numerze artykuły (m.in. J. Paszka, Wł. Szturca, D. Trześniowskiego, M. Kochanowskiego).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: